Pakalpojumi

AUDIO UN VIDEO IERAKSTU TRANSKRIPCIJA

Audio un video ierakstu transkripcija ir ierakstīta teksta vai runas precīza pārrakstīšana tajā pašā valodā. Tas nozīmē, ka audio un video ierakstu transkripcija palīdz jebkuru ierunātu vai ierakstītu tekstu pārvērst lasāmā tekstā.

Piedāvāju interviju, semināru, sapulču, lekciju, podkāstu (podcasts), interneta video materiālu un citu audio un video ierakstu transkripciju.

Strādāju ar ierakstiem latviešu valodā.

Maksa: 0,80-1,80 EUR/par vienas audio vai video ieraksta minūtes transkripciju (atkarībā no teksta sarežģītības, audio ieraksta kvalitātes un darba izpildes termiņa).

 

INFORMĀCIJAS IEVĀKŠANA UN APKOPOŠANA (PĒTNIECISKAIS DARBS)

Informācijas ievākšana un apkopošana paredz informatīvu, analītisku, izglītojošu, pētniecisku u.c. materiālu meklēšanu interneta resursos un organizēšanu tekstuālā formā, kā arī atsauču noformēšanu Jums nepieciešamā veidā.

Pakalpojuma izmaksas ir atkarīgas no tēmas sarežģītības un informācijas ievākšanas mērķa un auditorijas, izmantojamajiem resursiem un instrumentiem, kā arī darba valodas. Strādāju ar materiāliem latviešu, krievu un angļu valodās.

Maksa (vidēji): 15-25 EUR/h.

Piedāvāju arī teksta un atsauču noformēšanu zinātniskajos un pētnieciskajos darbos atbilstoši darbu izstrādes prasībām (piemēram, burtu fonta un izmēra, atstarpju, virsrakstu noformēšana). Lūgums ņemt vērā, ka šis pakalpojums neparedz drukas un gramatikas kļūdu labošanu, bet vizuālu teksta noformēšanu atbilstoši darba izstrādes prasībām.

 

TEKSTU RAKSTĪŠANA|KOPIRAITINGS (COPYWRITING)

Unikālu informatīvo, analītisko, izglītojošo u.c. tekstu rakstīšana Jūsu uzņēmuma mājaslapai vai blogam.

Specializējos tādās tēmās kā:

  • socioloģija un sociālā psiholoģija;
  • kopiraitings un interneta profesijas;
  • veselīgs dzīvesveids un aktīvā atpūta;
  • piedzīvojumu ceļošana un bibliotūrisms;
  • atkritumu šķirošana un ilgtspējīga attīstība;
  • grāmatu recenzijas un atsauksmes;
  • produktu, pakalpojumu un notikumu apskati (nepieciešamības gadījumā varu doties arī preses tūrēs).

Lai izteiktu sadarbības piedāvājumu, lūgums rakstīt uz e-pastu: poikaneagnese[at]gmail.com.

 

Svarīgi! Lai vienotos par sadarbības nosacījumiem, darbu izpildes termiņu un apmaksas nosacījumiem, lūgums sazināties ar mani, rakstot uz: poikaneagnese[at]gmail.com.

Pēc dokumenta gala versijas saskaņošanas ar klientu un apmaksas veikšanas, faili tiek dzēsti un netiek uzglabāti vai nodoti trešajām personām.

Darbu izpildē nodrošinu precizitāti, individuālu pieeju un drošību. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *