Майк Роуди „Визуальные заметки.”

IMG_20150301_105919

Maiks Roudijs ir radījis nevis parastu grāmatu, bet īstu mākslas darbu – „Визуальные заметки” priecē ne tikai ar noderīgo informāciju, bet sniedz arī tīri estētisku baudījumu. Katru grāmatas lappusi gribas rūpīgi izpētīt, jo katra no tām ietver ne tikai informāciju teksta formā, bet arī krietnu devu zīmējumu un simbolu, shēmas, dažādus šriftus, tipogrāfikas elementus u.tml.

Picture3

Grāmatas 161. lpp.

„Визуальные заметки” ir autora personīgās pieredzes stāsts par to, kā efektīvi veidot dažādu lekciju, semināru un uzstāšanos konspektus. Autors aicina atteikties no ierastās „pierakstu visu, ko dzirdu” metodes, tā vietā koncentrējot uzmanību uz galveno ideju fiksēšanu, ko papildina dažādi vizuālie elementi – shēmas, tabulas, šrifti, shematiski zīmējumi utt.

Picture1

Grāmatas 77. lpp.

Autors norāda, ka ideja radīt šādas „vizuālās piezīmes” viņam radusies vilšanās rezultātā, jo viņš sevi pieķēris pie domas, ka lekciju/semināru laikā viņš cenšas fiksēt katru pasniedzēja/lektora teikto vārdu, kā rezultātā veidojušies gari semināru konspekti. Problēma bija tajā, ka viņš nevarēja sevi piespiest pārlasīt šos garos teksta formāta ierakstus, kas mudinājis viņu meklēt jaunas semināru/lekciju konspektēšanas formas. Tā dzima ideja par vizuālajām piezīmēm!

Protams, M.Roudijs nav vienīgais, kurš pievērsies vizuālo piezīmju veidošanai. Jāatzīmē, ka arī savas grāmatas radīšanas procesā M.Roudijs ir iesaistījis vairākus ilustratorus-vizuālo piezīmju veidotājus, kuri dalās savā pieredzē, kā viņi ir nonākuši tieši pie šīs informācijas fiksēšanas metodes. Citu ilustratoru pieredze un grāmatā iekļautās viņu veidotās vizuālās piezīmes lieliski parāda, cik dažādi var būt vizuālo piezīmju veidošanas stili. Galvenais ir atrast sev ērtāko un piemērotāko, bet, lai to izdarītu, ir jāmēģina!

Picture4

Fragments no Ostina Kleona, grāmatu “Steale like an artist” un “Show Your work” autora, vizuālajām piezīmēm.

Personīgi man grāmata šķiet ļoti noderīga un vērtīga gan tajā iekļauto materiālu un padomu dēļ, gan tās mākslinieciskā noformējuma dēļ – to gribas lasīt un pārlasīt, gribas šķirstīt un pētīt, gribas tajā sniegtos padomus iekļaut arī savā dzīvē. Šī grāmata noteikti būs vērtīgs arī jūsu mājas bibliotēkas eksemplārs!

Picture2

Fragments no manām piezīmēm, lasot M.Roudija grāmatu.

– – – – – – – – – –

Grāmatas nosaukums: Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу.

Autors: Майк Роуди

Izdevniecība: “Манн, Иванов и Фербер”

Izdošanas gads: 2014

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

You may also like...