Imants Ziedonis „Taureņu uzbrukums”

IMG_20150906_150750

„[..] taureņi ir sekundes. Un taureņu mākonis ir brīvs laiks, un taureņu svaidīšanās ir vienīgā viņu vērtība šai taisnvirziena pasaulē: viņi liecina, ka ceļš ir par taisnu, lai skaisti dzīvotu, un arī upe tek pārāk taisni. Un arī putns ir par nekustīgu, lai saprastu brīvību.”


Dzejā nav stabilam jābūt.
(Tā jau var novecot.)
Paskaties, re, kā daba –
Līkumu līkumiem prot.

Dzejā jau taisnības nava.
(Taisnība vispār ir.)
Dzejā ir – katram sava,
Katrs kā grib, tā šķir.

Dzeja ir dzīvības maldi,
Sauciens un meklējums.
Un arī meli saldi,
Ko tā te sastāsta jums.

Tad, kad taisnības koku
Aizskaršu mūžībā reiz,
Nebūs ne dzeju, ne moku,
Nebūšu vairs arī es.

Dzejā nav mūžīgam jābūt.
Vējš – vai tad mūžīgi pūš?
Dzejai ir cilvēku daba –
Īss, skaists mūžs.
1984


IMG_20140925_141609

ar tevi es lasīju kastaņus
rudens trīcošās milzīgās lapās
un rudens bij nosalis un kluss
kā atvests no dienvidiem papuass

bij slapjš un mazliet drēgns un auksts
ar mākoni lielu un zilu
un pēkšņi man likās: tu esi mans draugs
un ka es tevi mazliet mīlu

tev bij tādas rokas nosalušas
un tu runāji visādus jokus
un debesis bij zilas, zemas un pušas
pār mums abiem kastaņkokos

un es neteicu nekā, bij kastaņi skaistumā
jau no bērnības apbrīnoti
teikt vai neteikt, ka tevi… nu jā
un varbūt pat ļoti
1983


Zvaigzne ABC, ISBN 978-9934-0-3769-6, grāmata sagatavota pēc 1988. gada izdevuma.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

You may also like...